Επικοινωνία

Παιδεία Βιβλιοπωλεία

Κανάρη 11, Λάρισα
Τ.Κ.: 41223
E-mail: sales@pediabooks.gr
Τηλ.: 2410 538597
FAX.: 2410 284541